Visits total:43908
Visits today:0
Visits yesterday:22
Visits in this month:705
Visits in previous month:772
Visits in this year:4498
Visits in previous year:7021
Max.daily visits:107
Day of max visits:2020-07-29
Max.monthly visits:772
Impressions today:24
Impressions yesterday:164
Impressions this month:4796
Impressions total:226796
Bots today:6
Browsers:
53%Mozilla
11%FireFox 3
5%Internet Explorer 6
4%Links 2
2%FireFox 24
Tlačiť
Regulácia 1/4 hodinového maxima


Naša spoločnosť ponúka ucelené systémy pre stráženie štvrťhodinového maxima odberu elektrickej energie. Tento systém umožňuje plnohodnotnú reguláciu odberu elektrickej energie, za účelom obmedzenia veľkých odberových špičiek, čo umožní v nemalej miere znížiť náklady na pokrytie energetických požiadaviek prevádzkovaného objektu. Produkt poskytuje komfortnú obsluhu pomocou personálnych počítačov s mnohými vymoženosťami ktoré umožňujú napr. podrobnú konfiguráciu regulačného procesu, online sledovanie regulácie, štatistické vyhodnocovanie prevádzky. To všetko môže napomáhať k identifikácii spotrebičov vytvárajúcich odberové špičky, respektíve k určovaniu rôznych ďalších kritických okolností zvyšujúcich spotrebu elektrickej energie. Obslužný softvér umožňuje takisto tlač a export poskytovaných dát, tabuliek, grafov a mnoho ďalšieho.