Visits total:42013
Visits today:26
Visits yesterday:20
Visits in this month:316
Visits in previous month:697
Visits in this year:2603
Visits in previous year:7021
Max.daily visits:107
Day of max visits:2020-07-29
Max.monthly visits:741
Impressions today:144
Impressions yesterday:142
Impressions this month:2399
Impressions total:213522
Bots today:29
Browsers:
52%Mozilla
12%FireFox 3
5%Internet Explorer 6
4%Links 2
2%FireFox 24
Tlačiť
Regulácia 1/4 hodinového maxima


Naša spoločnosť ponúka ucelené systémy pre stráženie štvrťhodinového maxima odberu elektrickej energie. Tento systém umožňuje plnohodnotnú reguláciu odberu elektrickej energie, za účelom obmedzenia veľkých odberových špičiek, čo umožní v nemalej miere znížiť náklady na pokrytie energetických požiadaviek prevádzkovaného objektu. Produkt poskytuje komfortnú obsluhu pomocou personálnych počítačov s mnohými vymoženosťami ktoré umožňujú napr. podrobnú konfiguráciu regulačného procesu, online sledovanie regulácie, štatistické vyhodnocovanie prevádzky. To všetko môže napomáhať k identifikácii spotrebičov vytvárajúcich odberové špičky, respektíve k určovaniu rôznych ďalších kritických okolností zvyšujúcich spotrebu elektrickej energie. Obslužný softvér umožňuje takisto tlač a export poskytovaných dát, tabuliek, grafov a mnoho ďalšieho.