Visits total:47348
Visits today:11
Visits yesterday:21
Visits in this month:380
Visits in previous month:541
Visits in this year:380
Visits in previous year:7558
Max.daily visits:107
Day of max visits:2020-07-29
Max.monthly visits:772
Impressions today:29
Impressions yesterday:54
Impressions this month:1192
Impressions total:250200
Bots today:9
Browsers:
56%Mozilla
11%FireFox 3
4%Internet Explorer 6
4%Links 2
2%Internet Explorer 8
Tlačiť
Regulácia 1/4 hodinového maxima


Naša spoločnosť ponúka ucelené systémy pre stráženie štvrťhodinového maxima odberu elektrickej energie. Tento systém umožňuje plnohodnotnú reguláciu odberu elektrickej energie, za účelom obmedzenia veľkých odberových špičiek, čo umožní v nemalej miere znížiť náklady na pokrytie energetických požiadaviek prevádzkovaného objektu. Produkt poskytuje komfortnú obsluhu pomocou personálnych počítačov s mnohými vymoženosťami ktoré umožňujú napr. podrobnú konfiguráciu regulačného procesu, online sledovanie regulácie, štatistické vyhodnocovanie prevádzky. To všetko môže napomáhať k identifikácii spotrebičov vytvárajúcich odberové špičky, respektíve k určovaniu rôznych ďalších kritických okolností zvyšujúcich spotrebu elektrickej energie. Obslužný softvér umožňuje takisto tlač a export poskytovaných dát, tabuliek, grafov a mnoho ďalšieho.