Visits total:42906
Visits today:14
Visits yesterday:42
Visits in this month:475
Visits in previous month:734
Visits in this year:3496
Visits in previous year:7021
Max.daily visits:107
Day of max visits:2020-07-29
Max.monthly visits:741
Impressions today:94
Impressions yesterday:195
Impressions this month:2962
Impressions total:219634
Bots today:20
Browsers:
53%Mozilla
12%FireFox 3
5%Internet Explorer 6
4%Links 2
2%FireFox 24
Tlačiť
Regulácia 1/4 hodinového maxima


Naša spoločnosť ponúka ucelené systémy pre stráženie štvrťhodinového maxima odberu elektrickej energie. Tento systém umožňuje plnohodnotnú reguláciu odberu elektrickej energie, za účelom obmedzenia veľkých odberových špičiek, čo umožní v nemalej miere znížiť náklady na pokrytie energetických požiadaviek prevádzkovaného objektu. Produkt poskytuje komfortnú obsluhu pomocou personálnych počítačov s mnohými vymoženosťami ktoré umožňujú napr. podrobnú konfiguráciu regulačného procesu, online sledovanie regulácie, štatistické vyhodnocovanie prevádzky. To všetko môže napomáhať k identifikácii spotrebičov vytvárajúcich odberové špičky, respektíve k určovaniu rôznych ďalších kritických okolností zvyšujúcich spotrebu elektrickej energie. Obslužný softvér umožňuje takisto tlač a export poskytovaných dát, tabuliek, grafov a mnoho ďalšieho.