Visits total:47346
Visits today:9
Visits yesterday:21
Visits in this month:378
Visits in previous month:541
Visits in this year:378
Visits in previous year:7558
Max.daily visits:107
Day of max visits:2020-07-29
Max.monthly visits:772
Impressions today:20
Impressions yesterday:54
Impressions this month:1183
Impressions total:250191
Bots today:6
Browsers:
56%Mozilla
11%FireFox 3
4%Internet Explorer 6
4%Links 2
2%Internet Explorer 8
Tlačiť
Čo ponúkame
.
Naša spoločnosť pôsobí predovšetkým v nasledujúcich oblastiach:
 • Priemyselná automatizácia a softvérové služby v oblasti monitorovania, merania a regulácie technologických procesov
 • Riadenie strojov a výrobných liniek
 • Energetika a monitoring
 • Softvérové produkty v oblasti informačných technológií, merania a regulácie
 • Elektromontážne, inštalačné a servisné práce
 • a mnohé ďalšie...
.
Naše služby Vám môžu byť užitočné napríklad v prípadoch ak:
 • ste prevádzkovateľom malého, stredného, alebo veľkého výrobného zariadenia s elektrickým ovládaním, alebo elektronickým riadením

 • ste prevádzkovateľom celých výrobných liniek s elektrickým ovládaním, alebo elektronickým riadením

 • ste prevádzkovateľom technologických celkov s elektrickým ovládaním, alebo elektronickým riadením
    - napríklad kotolne, úpravne vody a mnohé ďalšie...

 • prevádzkujete akékoľvek regulované, alebo neregulované elektrické pohony
    - asynchrónne a synchrónne motory, jednosmerné pohony, servopohony, krokové motory a iné

 • vykonávate rôzne pravidelné, alebo kontinuálne merania elektrických i neelektrických veličín
    - monitorovanie spotrieb energií, meranie teplôt, monitorovanie kvality a produktivity výroby a mnohé iné...

 • potrebujete vyvinúť akýkoľvek zákaznícky softvér pre platformu MS Windows
    - databázové aplikácie
    - aplikácie klient / server
    - monitorovacie a štatistické aplikácie
    - sieťové aplikácie
    - utility a drobné nástroje

 • a v mnohých ďalších prípadoch...
.
Výber z mnohých činností, ktoré vám vieme ponúknuť. Obráťte sa na nás:
 • ak potrebujete opraviť elektricky riadený stroj, výrobné zariadenie, alebo technologickú výrobnú linku
    - poskytujeme servis na značnú škálu elektricky riadených strojov

 • ak potrebujete zautomatizovať chod nejakého elektrického stroja, alebo výrobnej linky
    - dodávka a inštalácia inteligentných riadiacich prvkov
    - vypracovanie a odladenie aplikačného softvérového vybavenia

 • ak potrebujete upraviť činnosť elektricky riadeného stroja, alebo výrobnej linky
    - zmena správania riadeného stroja, alebo linky
    - úprava, alebo zmena riadenia niektorých častí stroja

 • ak potrebujete rozšíriť činnosť elektricky riadeného stroja, alebo výrobnej linky
    - zautomatizovanie časti stroja, ktorá bola doposiaľ ovládaná ručne
    - rozšírenie funkcionality elektrického stroja o nejakú ďalšiu dielčiu, alebo doplnkovú činnosť

 • ak potrebujete opraviť, alebo zmeniť funkciu meničovo ovládaných elektromotorov

 • ak potrebujete štandardne pripojený elektromotor pripojiť a regulovať pomocou frekvenčných meničov a regulátorov
    - dodávka a inštalácia frekvenčných meničov
    - parametrizácia a oživenie regulovaného pohonu

 • ak potrebujete sledovať, monitorovať a diagnostikovať nejaký výrobný, alebo regulovaný proces
    - diagnostika a monitoring rôznorodých veličín a javov pomocou technologických snímačov
    - zber, zaznamenávanie a vyhodnocovanie signálov z pripojených snímačov
    - softvérové spracovanie údajov, rozhranie človek-stroj (dotykové obrazovky, LCD displeje, personálne počítače atd...)

 • ak potrebujete vyvinúť akýkoľvek druh zákazníckeho softvéru pre platformu MS Windows